stavební firma
O společnosti Co nabízíme Certifikáty Reference Kontakty

Projektová činnost

Zajištění zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména :
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro realizaci staveb
  • dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení
  • Energetické výpočty
  • Energetický audit- zajišťujeme vypracování energetického auditu nutného k dotačním programům Panel a Zelená úsporám, jehož nedílnou součástí je návrh optimální realizace pro dosažení energetických úspor objektu
  • Průkaz energetické náročnosti budov- Je nedílnou součástí dokumentace potřebné pro vyřízení stavebních povolení na revitalizace domů a jeho obsahem je hodnocení budovy z hlediska všech energií do budovy vstupujících (vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení) Výpočet pro program Zelená úsporám
  • výpočet energetických úspor a energetické náročnosti budovy, který je základem pro zařazení realizace do příslušné kategorie určující výši státní dotace


STATICKÉ POSOUZENÍ

Zajistíme odborné posouzení stavu budovy autorizovaným statikem vč. vypracování zprávy (případně projektu) o stávajícím stavu a doporučených opatřeních