stavební firma
O společnosti Co nabízíme Certifikáty Reference Kontakty

Nabídka

Komplexní revitalizace bytových domů

KONTEST s.r.o. nabízí investorům kompletní řešení revitalizace panelových a bytových domů. Samozřejmou součástí dodávky je vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, financí a žádostí o dotace. Revitalizace panelových domů je rychlou cestou jak výrazně snížit náklady na vytápění až o 60% a zvýšit komfort bydlení. Zajistíme vám modernizaci a zateplení domu podle individuálního projektu přímo na míru vašim potřebám. V rámci revitalizace panelových domů pro vás zařídíme vše od výměny vstupních dveří, přes zateplení fasád až po izolaci střechy.

Zateplení fasád


Profesionálně provedeným zateplením dochází k zlepšení celého vzhledu, úspoře energie na vytápění a prodlouží se životnost celé budovy. U nezateplených budou dochází k velkým tepelným ztrátám v zimním období a velkému přehřívání celé budovy v letním období. Zateplením fasády zvýšíte Váš bytový komfort. U nezateplených objektů dochází k výrazným tepelným ztrátám. V zimě nezateplené zdivo promrzá a v létě dochází k nadměrnému přehřívání celé konstrukce. Správně provedeným zateplením dojde k výrazné úspoře energie na vytápění. Zvýší se bytový komfort a příjemné bytové klima. Zároveň tímto zásahem dojde k podstatnému prodloužení životnosti celého objektu a k výraznému zlepšení vzhledu fasády.

Výměna oken

Původní dřevěná okna jsou nejslabším článkem obvodového pláště. Ve většině případů jsou již za hranicí životnosti a nesplňují základní požadavky na tepelnou neprostupnost. Nahrazením těchto prvků za nová plastová okna dojde nejen k výrazným úsporám energie na vytápění, ale také k výraznému zvýšení komfortu uživatelů při jejich používání. Nová plastová okna mají dlouholetou životnost, vynikající tepelně a zvukově izolační schopnosti a jejich používání je snadné a bezpečné. Bezproblémové je také umístění doplňků jako například venkovní nebo vnitřní žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a parapety.

Výměna vstupních stěn a dveří

Vstupní dveře do bytových domů tvoří sice jen malou část obvodového pláště, ale jsou výrazným faktorem tepelných ztrát. Jejich výměnou dojde k výrazné úspoře energie na vytápění společných prostor a také ke zlepšení užitných vlastností této části domu. Při výměně vstupních stěn je možné provést úplnou změnu členění vstupu do domu. Nové provedení může být propracováno včetně takových detailů jako je například osazení sestav poštovních schránek, zvonkových tabel a osvětlení. Při těchto úpravách je možné ve vstupu provést nové dlažby, čistící zóny, závětrné stěny či stříšky.

Zateplení a izolace střechy

Nedílnou součástí komplexní revitalizace je také zateplení a izolace střešního pláště. Střešní plášť je konstrukce, která je z celého objektu nejvíce vystavena působení atmosférických vlivů. Právě z tohoto důvodu je třeba klást vysoký důraz na správné navržení a kvalitní provedení celého souvrství izolačních vrstev. Provádíme tepelné izolace a izolace proti vodě jak z modifikovaných bitumenových pásů, tak z PVC fólií.

Oprava nebo výměna balkonů a lodžií

Stávající balkony a lodžie nejčastěji vykazují závažné statické vady s přímým dopadem na možnosti jejich využití. Nabízíme možnost výměny stávajících nevyhovujících balkonů a lodžií za nové. Nabízíme jak výměnu ocelových závěsných balkonů za nové v mnoha různých provedeních a výstavbu předsazených železobetonových lodžií. Nové balkony a lodžie vás překvapí svou prostorností, účelným řešením, variabilností provedení barevných úprav, pochůzích vrstev a výplní zábradlí.