stavební firma
O společnosti Co nabízíme Certifikáty Reference Kontakty

Sběr odpadů

Firma KONTEST s.r.o. se dále zabývá sběrem, tříděním a lisováním odpadového papíru, PE folií a smršťovacích folií. Všechny tyto druhy odpadu slouží k ekologické výrobě recyklací. V naší provozovně máme poloautomatický lis BOA Continu, paketovací lis PL 12 a veškerou potřebnou manipulační techniku. Pro svoz uvedených odpadů používáme nákladní vozidla s nosiči kontejnerů. Při výskytu většího množství odpadů Vám zapůjčíme bezplatně náš kontejner o objemu cca 18 m3.

Balíky těchto slisovaných odpadů o hmotnosti cca 370 kg dodáváme našim odběratelům a to jak v tuzemsku, tak i do zahraničí.

Případné finanční záležitosti budeme řešit dle množství, způsobu balení a aktuálních cen a v konkrétním období. Firma má platné povolení Živnostenského úřadu k nakládání s odpady vyjma nebezpečných a rozhodnutí Krajského úřadu – souhlas k provozování zařízení. Naše činnost je plně v souladu se Zákonem o odpadech číslo 185/2001. Současně vám poskytneme potvrzení o likvidaci odpadu pro kontrolní orgány včetně kopie povolení Živnostenského úřadu.

Na závěr podotýkáme, že vámi poskytnutý odpad bude sloužit pouze k ekologické výrobě recyklací a tím i vy můžete výraznou měrou podpořit šetření životního prostředí.